przełącznik

Dlaczego przełączniki zarządzalne są tak ważne w dużych sieciach komputerowych?

przez dev5e2

Jedna sieć komputerowa nie jest zbyt skomplikowana pod względem budowy, natomiast przy większych połączeniach sprawa robi się nieco trudniejsza. Gdy komputerów jest więcej, cała sieć musi działać na przemyślanych zasadach. Konieczne jest również wykorzystanie dodatkowego sprzętu, również w postaci przełącznika zarządzalnego do sieci komputerowych. Czym są takie elementy i w jaki sposób działają w praktyce? Tego dowiesz się z artykułu umieszczonego poniżej.

Czym są przełączniki zarządzalne?

Wykorzystanie przełączników zarządzalnych jest niezbędne w przypadku chęci rozszerzenia sieci na kolejne urządzenia. Taka sytuacja może pojawić się np. w firmie, w której planowane jest rozszerzenie zespołu pracowników. Większa liczba osób pracujących w zespole oznacza również konieczność podłączenia do sieci komputerowej nowych urządzeń. Przełączniki zarządzalne pozwalają na zachowanie wcześniejszej szybkości oraz płynności przesyłania danych już po podłączeniu dodatkowych jednostek komputerowych. Gdy przełącznika zarządzalnego do sieci komputerowych nie ma, trudno oczekiwać, że cały proces podłączenia nie będzie miał wpływu na prędkość. Przełączniki są zatem switchami w sieci, których głównym zadaniem jest jej rozszerzenie i włączenie większej liczby urządzeń. Liczba ta odnosi się do jakiejś zdefiniowanej i określonej przestrzeni. Powołując się na wcześniejszy przykład firmy może to być biuro, w którym będą pracować pracownicy. Mamy wtedy do czynienia z jedną siecią komputerową, dostępną do rozszerzenia o nowe jednostki komputerowe, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Switch zarządzalny w firmie i nie tylko

Przełączniki zarządzalne zdecydowanie najczęściej stosuje się w jednostkach firmowych nie bez przyczyny. To właśnie tam bardzo powszechna jest potrzeba rozszerzania sieci. Jest to nierozerwalnie związane z procesem rozwoju całego przedsiębiorstwa – na bazie takiego procesu rozrasta się również struktura pracownicza firmy, co prowadzi do konieczności rozbudowy zaplecza technicznego. Switch w sieci nie jest jednak tylko urządzeniem przeznaczonym do użytku w firmie. Z roku na rok coraz bardziej powszechne okazuje się wykorzystanie przełączników zarządzalnych również w sieciach domowych. Duży wpływ na taką tendencję miało przede wszystkim przejście wielu pracowników na tryb zdalny, czyli tzw. home office. Sieci domowe musiały zostać przygotowane do wykonywania obowiązków zawodowych, a zatem prędkość przesyłu danych poddawana jest bardziej rygorystycznym kontrolom. Switch w sieci to gwarancja eliminacji spowolnień tempa przesyłu, co jednocześnie oznacza większą stabilność i kontrolę nad pracą.

Przełączniki zarządzalne i niezarządzalne

Switche w sieci można podzielić na zarządzalne i niezarządzalne. Jest to najbardziej podstawowy podział, który pozwala poznać różnice między tymi typami. Przełączniki zarządzalne są bardziej skomplikowane w swojej budowie, ponieważ zostały oryginalnie przeznaczone na użytek bardziej zaawansowanych użytkowników, chcących wprowadzać własne ustawienia do całej sieci komputerowej na poziomie lokalnym. Switch zarządzalny w firmie pozwala na przeprowadzenie odpowiedniej konfiguracji i modyfikacji, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Doprowadzenie tego procesu do końca skutkuje jeszcze lepszą prędkością i stabilnością przesyłu danych.

Zalety switchów zarządzalnych w firmie

Przełącznik zarządzalny do sieci komputerowych jest stosunkowo niewielkim urządzeniem, chociaż jego zastosowanie i faktyczne funkcje są dużo bardziej imponujące. Najważniejszą zaletą korzystania z takiego przełącznika jest przede wszystkim zachowanie wysokiej stabilności przesyłu danych. W odniesieniu do firm i przesyłania danych biznesowych liczą się również standardy bezpieczeństwa. Switch zarządzalny w firmie pozwala spełnić przepisy dotyczące polityki zarządzania danymi oraz ich przesyłu, co ma bardzo duże znaczenie szczególnie w przedsiębiorstwach korporacyjnych. Przełącznik zarządzalny pozwala tak zmodyfikować ustawienia sieci, aby zminimalizować ryzyko wycieku informacji.