Terapia DD w Warszawie – jakie miejsce wybrać?

przez dev5e2

Problemy doświadczane w dzieciństwie mogą być przyczyną licznych trudności występujących już w życiu dorosłym. Sposobem na ich eliminację, jednocześnie prowadzącym do poprawy komfortu codziennego, jest zastosowanie odpowiedniego rodzaju terapii. Terapia DDA Warszawa może być stosowana u dorosłych dzieci alkoholików, odczuwających negatywne skutki dzieciństwa w codziennym życiu.

Co oznacza termin DDA?

Terminem DDA określa się Dorosłe Dzieci Alkoholików, wychowujących się w ciągłym towarzystwie osób dotkniętych problemem alkoholowym. Mimo założeń wielu osób, terapia może być pomocna również po okresie dzieciństwa, czyli w życiu dorosłym. Często nieprzepracowane problemy dają o sobie znać po wielu latach, a osoby zaliczające się do grona DDA mogą obserwować niepokojące objawy, które w znacznym stopniu utrudniają im codzienne funkcjonowanie.

Jakie problemy dotyczą Dorosłych Dzieci Alkoholików? Źródła większości trudności, doświadczanych przez osoby dotknięte tym problemem należy upatrywać już w dzieciństwie. Warto podkreślić, że problem związany z DDA dotyczy tych osób, u których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów zmagało się z problemem nadużywania alkoholu. Opiekun mający stały kontakt z dzieckiem mógł przenosić na niego swoje trudności, co znacznie zaburzało właściwy proces dorastania.

W większości przypadków Dorosłe Dzieci Alkoholików narażone były na wzmożone konflikty w domu rodzinnym, co uniemożliwiało prowadzenie spokojnego życia w gronie najbliższych. Taka sytuacja bezpośrednio wiąże się z ciągłym poczuciem braku bezpieczeństwa, które może być szczególnie dotkliwe właśnie w okresie dzieciństwa, kiedy to dziecko potrzebuje go szczególnie mocno.

Problem alkoholu występujący u któregokolwiek z rodziców często powoduje, że dziecko w okresie dzieciństwa oraz dorastania jest zaniedbywane. Może to przyczyniać się do występowania zachowań zaburzających prawidłowe dorastanie, takie jak ucieczki z domu. W rodzinach z problemem alkoholowym nie brak też sytuacji, w której występuje przemoc.

Dorosłe Dzieci Alkoholików – powtarzanie działań destrukcyjnych

W przypadku trudności, które doświadczają Dorosłe Dzieci Alkoholików szczególnie istotne jest to, że problemy nie kończą się wraz z zakończeniem etapu dzieciństwa i dorastania. Często w sytuacji posiadania własnego życia i zerwania kontaktu z opiekunem dotkniętym problemem alkoholowym, osoba DDA nadal odczuwa negatywne skutki dysfunkcyjnego dzieciństwa.

Długotrwałe przebywanie z nadużywającym alkoholu opiekunem, związane jest z zagrożeniem występowania trudności już w dorosłym życiu. Dorosłe Dzieci Alkoholików często doświadczają problemów w nawiązywaniu właściwych relacji z innymi ludźmi, a także ich utrzymaniu. Dorastanie w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym może także bezpośrednio przekładać się na trudności w wyrażaniu emocji.

Terapia DDA Warszawa – pomoc psychologiczna

Dorosłe Dzieci Alkoholików nie są jednak skazane na utrudnione życie emocjonalne. Regularna terapia DDA może przynieść zadowalające efekty, szczególnie przy założeniu profesjonalnej pomocy.

Jak działa terapia DDA w Warszawie? Założenia tego rodzaju pomocy psychologicznej oparte są na zrozumieniu wypracowanych już w dzieciństwie mechanizmów działania, destrukcyjnych również w dorosłym życiu. Ich rozpoznanie również przez Dorosłe Dzieci Alkoholików jest kluczowe dla poczynienia postępów w terapii. To właśnie dostrzeżenie autodestrukcyjnych zachowań, których osoba dotknięta problemem nie jest w stanie wyeliminować samodzielnie, jest podstawą do stwierdzenia Syndromu DDA. Tego rodzaju stan powinien być leczony na terapii DDA. Warszawa jest miastem, gdzie również możesz skorzystać z takiej specjalistycznej pomocy psychologicznej.

Kolejnym krokiem jest wypracowanie nowego schematu rozwiązań, dzięki czemu możliwe jest poprawienie komfortu funkcjonowania na co dzień.

W ramach terapii DDA możliwe jest skorzystanie z wsparcia indywidualnego, a także grupowego.