bhp

Czy szkolenie bhp powinno odbyć się w godzinach pracy

przez dev5e2

Z jakimi formalnościami wiąże się podjęcie pracy w nowym miejscu lub na innym stanowisku?

Wysłałeś CV, odbyłeś rozmowę rekrutacyjną lub kilka i w końcu otrzymałeś długo oczekiwaną odpowiedź. Potwierdzającą twoje zatrudnienie? Teraz zastanawiasz się jak należy przygotować się do pierwszego dnia pracy, jakie formalności załatwić? 

Ważnym aspektem formalnym są niewątpliwie badania medycyny pracy. Uprawniony do tego lekarz orzecznik po dokładnych badaniach decyduje, czy i jak długo jesteś zdolny pracować na określonym stanowisku. W przypadku lekkiej pracy siedzącej takie badania mogą zakończyć się na jednej wizycie w gabinecie. W zawodach bardziej wymagających, czy to fizycznie, czy psychicznie konieczne mogą okazać się wizyty u kilku specjalistów.  

Jak często należy odbyć szkolenie bhp w Bydgoszczy?

Jeśli właśnie rozpoczynasz nową pracę, koniecznie zapoznaj się ze swoimi pracowniczymi prawami. Niejednokrotnie osoby zapisujące się na szkolenia bhp w Bydgoszczy nie są świadome, na jakich zasadach powinno ono zostać zorganizowane. Oferta szkoleń w bhp w Bydgoszczy jest dość bogata i warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przy ich wyborze oraz umawianiu się na konkretny termin. 

Szkolenia bhp dzielą się na wstępne i okresowe. Szkolenia wstępne odbywają się przez rozpoczęciem nowej pracy, natomiast szkolenia okresowe w określonych odstępach czasu, gdy pracownik jest już zatrudniony. Pracownik musi wziąć udział w okresowym szkoleniu bhp nie rzadziej niż co 3 lata, zaś osoba pracująca na stanowisku szczególnie niebezpiecznym co najmniej raz do roku.  

Szkolenie bhp w Bydgoszczy w godzinach pracy 

Jeśli potrzebujesz odbyć szkolenie bhp w Bydgoszczy, dostępnych jest wiele możliwości i zróżnicowane terminy. Należy tutaj pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest zorganizować pracownikowi szkolenie bhp w godzinach pracy. Jeśli jest to z jakiegoś powodu nie jest to możliwe szkolenie bhp może odbyć się po pracy, przy czym istotny jest fakt, iż czas przeznaczony na odbycie szkolenia bhp wlicza się do czasu pracy. Pamiętaj, że jeśli odbywasz szkolenie bhp w dzień wolny od pracy, pracodawca musi zapewnić ci wolne w jeden z dni roboczych. Istotne jest, że nawet kiedy szkolenie bhp trwa krócej niż twoje godziny pracy masz prawo do odebrania całego dnia wolnego.  

Na przykład: Pracujesz od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, a szkolenie bhp odbywasz w sobotę przez pięć godzin. Pracodawca jest zobowiązany dać Ci cały dzień wolny, w tygodniu roboczym, od poniedziałku do piątku. Niedopuszczalne jest zapewnienie pracownikowi pięciu godzin wolnego (gdyż tyle czasu trwało szkolenie bhp) i polecenie wykonywania pracy przez pozostałe trzy godziny.  

Co ważne, należy pamiętać, że to pracodawca finansuje szkolenie bhp, gdyż obliguje go do tego art. 237 § 2 i 3 Kodeksu Pracy. 

Staraj się być zawsze na bieżąco ze swoimi prawami jako pracownik, gdyż jasno określa je Kodeks Pracy. Prawa pracownika nie zależą od dobrej woli pracodawcy, lecz są jego obowiązkiem, zaś ich nieprzestrzeganie może grozić poważnymi konsekwencjami.